user_mobilelogo

Afgelopen weekend heeft de fanfare twee optredens verzorgd.

Op vrijdag heeft de fanfare twee buitenoptredens verzorgd, in de Prinses Irenelaan en de Julianastraat.

Op zondagmiddag heeft de afsluiting van het project "Meer muziek in de klas" plaatsgevonden in het verenigingsgebouw. Afgelopen weken zijn er in groep 5 en 6 van basisschhool Op Dreef muzieklessen geweest onder begeleiding van MuziSense. Bij deze muzieklessen waren leden van de fanfare aanwezig en hebben de kinderen het lied 'Allemaal Blaasmuziek' ingestudeerd. Bij de afsluiting hebben zij o.a. dit lied onder begeleiding van de fanfare gezongen. Na de 'openbare repetitie' kregen de kinderen de mogelijkheid om een instrument uit te proberen. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt.

Klik op onderstaande links voor een impressie van beide optredens: