user_mobilelogo

 Jericho verklankt het bekende verhaal uit het boek Jozua, dat de verovering van de stad Jericho door de Israëlieten beschrijft.

Deel 1 schildert de onherbergzame tocht door de woestijn naar Kanaän, het beloofde land. Een meeslepend klaaglied bezingt de heimwee naar een thuis, naar een einde aan een zwervend bestaan. 

De verovering van Jericho vormt het thema van het 2de deel. Omdat de stad niet zomaar inneembaar is, trekt op bevel van Jahweh een indrukwekkende legerstoet zes dagen lang éénmaal rond de stad. De zevende dag doen ze deze rondgang zeven keer en blazen de priesters zo luid mogelijk op de bazuinen terwijl het volk schreeuwt uit alle macht waardoor de muren van Jericho instorten. De Joden stormen hierop de stad in en verjagen alle bewoners. Muzikaal kan je duidelijk een marcherende legerkaravaan herkennen en hoor je hoe de muren instorten door een oorverdovend geluid, hoewel het verhaal niet helemaal letterlijk wordt weergegeven. 

Een majestueuze en grootse melodie drukt daarop het overwinningsgevoel uit dat ontstaat na de verovering van de omwalde stad. (deel 3) 

Naar een persoonlijk geromantiseerd idee mondt dit tenslotte uit in een typisch Joods volksfeest (deel 4) waarbij virtuoze melodieën in de houtblazers en opzwepende ritmes verwijzen naar traditionele Joodse muziek. Alle thema’s komen in dit laatste deel terug in verschillende gedaantes, vaak ook gelijktijdig in duellerend contrapunt. Het geheel eindigt met enkele flarden van het hoofdthema uit het eerste deel in majeur: de rust is gevonden.