user_mobilelogo

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van leden en leerlingen worden door fanfare De Volharding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie inzake bestuursaangelegenheden;
 • Invulling geven aan het gekozen bestuurslidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst inzake bestuursfunctie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fanfare De Volharding de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • kopie ID.

Uw persoonsgegevens worden door fanfare De Volharding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Terug naar Privacy Statement