user_mobilelogo

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door fanfare De Volharding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Invulling geven aan donateursactie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming;
 • Schriftelijke toestemming door ingevuld formulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fanfare De Volharding de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door fanfare De Volharding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur of sponsor.

Terug naar Privacy Statement