user_mobilelogo

Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen

Persoonsgegevens van leden en leerlingen worden door fanfare De Volharding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het lidmaatschap, les en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap of lesjaar;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fanfare De Volharding de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortejaar (alleen bij leerlingen);

Uw persoonsgegevens worden door fanfare De Volharding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Fanfare De Volharding is een vereniging waarin de leden een gezamenlijk doel hebben. Bij toetreding tot de vereniging stemt een lid of leerling in met het gebruik van beeldmateriaal van het korps door de vereniging op website en social media ter promotie van de vereniging, zoals (groeps)-foto’s of foto’s van activiteiten van de vereniging waar leden herkenbaar in beeld kunnen komen. Hierbij zullen geen close-ups en overige persoonsgegevens worden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid of de leerling. Persoonsgegevens die leden en leerlingen onderling uitwisselen om elkaar te informeren en contact te houden valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en is als zodanig dus ook niet opgenomen in dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens van de leerlingen worden, behoudens de naam, niet doorgegeven aan de docenten van de vereniging. Dit zal in onderling overleg tussen leerling en docent plaatsvinden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Terug naar Privacy Statement